Dr. No. Name Year
1 Dr. Lalit Rawal 2017
2 Dr. Jayant Joshi 2016
3 Dr. Anand Deshpande 2015
4 Dr. Nirmala Dharap 2014
5 Dr. Dhananjay Kashikar 2012-14
6 Dr. Shishir Modak 2010-12
7 Dr. Jagadish Dhekne 2008-10
8 Dr. Pramod Jog 2006-08
9 Dr. Nandkumar Kanade 2004-06
10 Dr. Achyut Kalantre 2002-04
11 Dr. Prabhakar Burute
12 Dr. Sharad Agarkhedkar
13 Dr. Jayant Navarange
14 Dr. shirish Gulawani
15 Dr. Vasant Dhamal
16 Dr. Ram Dhongade

301,992 Shukrawar Peth, Tilak Road, Pune

Call Us Now at

Call Us Now at

020-24442101

Email Us at

Email Us at

info@iappune.org

Book Online

Book Online

Member Registration